جلسه هیات اسلامی هنرمندان

نقد و آسیب شناسی عملکرد مدیران سینمایی دولت دهم

در جلسه دیشب هیأت اسلامی هنرمندان نقد عملکرد شمقدری و مدیرانش در دولت دهم در دستور کار اعضای هیأت قرار گرفت که شمقدری با استقبال از نقد منصفانه گفت«خطای تاکتیکی و موردی داشتیم ولی استراتژیک نه.»

آغاز حرکتی نو در ترویج گفتمان انقلاب و عدالت

جمعی از اعضای هیأت اسلامی هنرمندان در نخستین جلسه سال ۹۳ خود گردهم آمده و با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی، به بحث و بررسی پیرامون مسائل محتلف در بخش راهبردی و استراتژیک پرداختند.

حوزه هنری از جریان انحرافی خانه سینما تبری جوید/ تقدیر از مدیریت سینما به خاطر تشکیل بنیاد سینمایی مقاومت و انقلاب اسلامی

بر مبنای این گزارش در این جلسه که با حضور پررنگ اعضاء و همچنین با حضور ریاست سازمان سینمایی همراه بود، موضوعات مختلف فرهنگی و هنری مورد گفت و گو قرار گرفت…