عناوین

حوزه هنری از جریان انحرافی خانه سینما تبری جوید/ تقدیر از مدیریت سینما به خاطر تشکیل بنیاد سینمایی مقاومت و انقلاب اسلامی

بر مبنای این گزارش در این جلسه که با حضور پررنگ اعضاء و همچنین با حضور ریاست سازمان سینمایی همراه بود، موضوعات مختلف فرهنگی و هنری مورد گفت و گو قرار گرفت…