رهبر معظم انقلاب

شکرانه هیأت اسلامی هنرمندان به پاس سلامتی رهبر معظم انقلاب

هیأت اسلامی هنرمندان به نیابت از همه هنرمندان ولایت مدار و ارزشی، شکر فراوان بر درگاه خداوند منان از درخشش همچنانی خورشید انقلاب به جا آورده و استمرار ولایت و زعامت ایشان را بر امت اسلامی تا ظهور مهدی موعود (عج) آرزومند است.