عناوین

هیأت اسلامی هنرمندان در شب کارگردانان به افتخار جمال شورجه از این هنرمند انقلابی تقدیر کرد

هیأت اسلامی هنرمندان در شب کارگردانان سینمای ایران که به تقدیر از جمال شورجه کارگردان متعهد و انقلابی سینمای ایران اختصاص داشت با ارائه لوح تقدیری از وی تقدیر کرد.