عناوین

دکتر حسینی : حضور نمایندگانِ دلبسته به غرب در مجلس آینده، به بهبود وضعیت فعلی کشور کمکی نخواهد کرد

دکتر سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد در جمع شورای مرکزی هیأت اسلامی هنرمندان تأکید کرد: برخی نامزدها که در فهرست جریانات سیاسی قرار می گیرند به رغم تأیید از مراجع مربوطه همچنان از نظر فکری دل در گرو رضایت غربی ها و در رأس آنها استکبار جهانی و آمریکا دارند که بی شک حضور این افراد در مجلس دهم به بهبود وضعیت فعلی کشور کمکی نخواهد کرد.

وزیر سابق ارشاد از ریل گذاری انحرافی در بخش فرهنگی برنامه ششم توسعه پرده برداشت

دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم در جمع اعضای هیأت اسلامی هنرمندان با اشاره به وجود برخی اشکالات مهم و کاستی های جبران ناپذیر در برنامه ششم توسعه از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی خواست با مشورت گیری و دقت بیشتری این برنامه را مورد بررسی قرار دهند.