عناوین

حبیبی که در سینما خط شکن بود/ از حامی صدیق فیلم های ارزشی تا تلاش برای ساخت فیلمی که به خاطر آن تهدید شد!

هیأت اسلامی هنرمندان با صدور پیامی در زمینه درگذشت این سینماگر انقلابی عنوان داشت: شاید اگر او نمی بود سازندگان آثاری همچون «او» ، «هور در آتش»، «اخراجی ها» حامی صدیق دیگری برای کار نمی یافتند. تلاش مرحوم کاسه ساز بعد از تهیه کنندگی مستند «ادواردو آنیلی» برای ساخت فیلم سینمایی زندگی وی نیز قابل توجه است، کاری که او را نیز تهدید کرده بودند تا از ساخت آن دست بکشد.

دکتر حسینی : حضور نمایندگانِ دلبسته به غرب در مجلس آینده، به بهبود وضعیت فعلی کشور کمکی نخواهد کرد

دکتر سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد در جمع شورای مرکزی هیأت اسلامی هنرمندان تأکید کرد: برخی نامزدها که در فهرست جریانات سیاسی قرار می گیرند به رغم تأیید از مراجع مربوطه همچنان از نظر فکری دل در گرو رضایت غربی ها و در رأس آنها استکبار جهانی و آمریکا دارند که بی شک حضور این افراد در مجلس دهم به بهبود وضعیت فعلی کشور کمکی نخواهد کرد.