جواد شمقدری

جمعی از هیات امنای هیات اسلامی هنرمندان به دیدار جمال شورجه رفتند

همزمان با میلاد با برکت پیامبر گرامی اسلامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، جمعی از هیات امنای هیات اسلامی هنرمندان به دیدار جمال شورجه رفتند.