هیات اسلامی هنرمندان جنایت رژیم منحوس صهیونیستی را محکوم کرد

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
جنایت هولناک رژیم غاصب اسراییل با همراهی آمریکای جنایتکار در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه ، و بخاک و خون کشیدن صدها زن و کودک و بیمار و کادر درمانی آن ، یکی از تاریکترین حوادث معاصر بشری شد. این خوی ددمنشی و درندگی رژیم اشغالگر قدس پدیده ی جدیدی نیست بلکه امروز این جنایت و نسل کشی در مقابل دیدگان همگان آشکار شده است.
هیات اسلامی هنرمندان به نمایندگی از همه انسانهای آزادی‌خواه و همه هنرمندان متعهد و آزاده این اقدام ددمنشانه را محکوم کرده و در انتظار انتقام سخت جبهه مقاومت از حامیان و عاملان این جنایت است. امیدواریم خون شهدای مظلوم و بی دفاعی که برای در امان ماندن در این بیمارستان پناه گرفته بودند و اینک جسم بی‌جان آنان غرق در خون بر زمین افتاده است به زودی زود اسباب نابودی کامل رژیم غاصب اسراییل را مهیا نماید و همان طور که امام راحل فرمودند این جرثومه فساد و این غده سرطانی لوث وجودش از روی زمین خاکی محو گردد تا مردم منطقه در آرامش و صلح به زندگی شرافتمندانه خود بپردازند.
هیات اسلامی هنرمندان از همه آحاد هنرمندان دردمند و آزادی‌خواه دعوت می نماید این سبوعیت و درندگی صهیونیستها را در آثار هنری خود ماندگار کنند تا دستگاه رسانه ای و تبلیغاتی صهیونیسم نتواند مثل گذشته تاریخ را وارونه روایت کند و حقایق را تحریف نماید.