نوآوری در سرگرمی آموزی رونمایی شد

نوآوری در سرگرمی آموزی جدیدترین کتاب انتشارات جامعه اسلامی هنرمندان به نویسندگی مهدی مسعودی رونمایی شد.

هدف این کتاب که در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران عرضه شده، تشریح اهمیت رویکرد سرگرمی آموزی و بررسی ابعاد گوناگون آن است. براین اساس به تعاریف متفاوت ارائه شده از این رویکرد پرداخته شده و با توجه به آن ها کاربردها، مزایا و معایب این روش نسبت به سایر روش ها مدنظر قرار گرفته است. در انتهای کتاب نیز نتایج برخی تحقیقات حوزه سرگرمی آموزی معطوف به موضوع رسانه و روزنامه نگاری و همچنین نظریه «یادگیری واقع» مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب نوآوری در سرگرمی آموزی در قطع رقعی و در ۱۵۴ صفحه و با قیمت ۵۵ هزار تومان عرضه شده است.