آیت الله جوادی آملی

دیدار اعضای شورای مرکزی هیات اسلامی هنرمندان با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی

اعضاء وابسته، پیوسته و عناوین دیگری که بالاخره می توانند شما را یاری کنند، شما از فکر آنها استفاده کنید، یا آنها که می خواهند فرصت ها و فراغتهایشان را در چنین محفلی بگذرانند، از آنها استفاده کنید…