آیت الله جوادی آملی

دیدار اعضای شورای مرکزی هیات اسلامی هنرمندان با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی

اعضاء وابسته، پیوسته و عناوین دیگری كه بالاخره می توانند شما را یاری كنند، شما از فكر آنها استفاده كنید، یا آنها كه می خواهند فرصت ها و فراغتهایشان را در چنین محفلی بگذرانند، از آنها استفاده كنید…