رویداد انتخاب برترین‌های چهل سال سینمای جمهوری اسلامی ایران

جامعه اسلامی هنرمندان به مناسب چهلمین سالگرد فجر انقلاب اسلامی طی فرآیندی مشارکتی برترین آثار چهل سال سینمای جمهوری اسلامی ایران را انتخاب می کند.

در همین راستا به منظور اجرای این رویداد، در مرحله اول با جلب آراء و نظرات فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر و مجموعه های فرهنگی و هنری، فیلم های کاندیدا انتخاب می شود و سپس در مرحله نهایی با فراخوان عمومی و بر اساس جمع آوری نظرات از بین کاندیداها، چهل فیلم نهایی انتخاب خواهد شد.