دیدگاه

انقلاب اسلامی ایران به امامت امام خمینی(ره) سرفصل جدیدی از دین باوری و معنویت جویی را فراروی جهانیان بویژه مسلمانان گشود.
امت مسلمان و فداكار ایران با الهام از آموزه های بعثت پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله وسلم) و حماسه عاشورای حسینی(علیه السلام) با اقتدا به رادمرد و مسندنشین قله فقاهت، علیه طاغوت زمان شورید و بنای رفیع جمهوری اسلامی را به عنوان الگویی نوین از حكومت و كشورداری در برهوت كفر و خارستان ظلم و بی عدالتی بنیان نهاد.
احیای مجدد اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه وآله وسلم) و جوشش دوباره فرهنگ ظلم ستیز شیعه، عزت و مجد مسلمانان را در سراسر گیتی به ارمغان آورد و كابوس شومی را برای حاكمان جبار و نظامهای استیلاگر رقم زد.
سقوط نظام تا بن دندان مسلح طاغوت در ایران با غریو فریادهای الله اكبر مردم و بیرون راندن ماشین عظیم جنگی رژیم عراق از مناطق وسیع اشغال شده علی رغم حمایتهای مستقیم آمریكا و دول قدرتمند، تجسِم واقعی غلبه خون بر شمشیر بود. بی شك عمود خیمه انقلاب و ضامن بقای حكومت نوپای اسلامی در قانون حوادث، چیزی جز عنصر بی بدیل ولایت مطلقه فقیه به عنوان محور وحدت و حصنی حصین در برابر توطئه ها نبوده است.
هیأت اسلامی هنرمندان با التزام عملی به اوامر و ارشادات رهبر فرزانه انقلاب، در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر آن است كه قوای فرهنگی و خلاقیت های هنری هنرمندان درد آشنا را برای رشد فضائل انسانی و رونق بوستان مصفای هنر اسلامی و نیز مقابله با «تهاجم فرهنگی» جبهه كفر، بسیج نماید.

تعریف 

هیأت اسلامی هنرمندان تشكلی فراگیر است كه كلیه هنرمندان مسلمان پیرو ولایت و متعهد به آرمانهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب را دربر می گیرد.
این هیأت تشكلی مذهبی، فرهنگی، هنری و غیر انتفاعی است كه به هیچ حزب و گروه دولتی و غیردولتی وابسته نیست.
هیأت اسلامی هنرمندان محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نیست، و خواهد كوشید زمینه همبستگی و وفاق جمعی هنرمندان را در جهان اسلام فراهم آورد.

اهداف و برنامه های كلان 

الف ـ برای رشد جامعه هنری كشور:

١- تبیین نظری حكمت و مبانی هنر اسلامی و ارزیابی « اسلامیت » نظام هنری كشور
٢- ستجوی شیوه های مؤثر در تعمیم فرهنگ ولایت پذیری و معنویت جویی در جامعه هنری كشور و مؤدب شدن به اخلاق و آداب اسلامی
٣- پیگیری فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری در عرصه های فرهنگی و هنری
٤- عمق بخشیدن به شناخت هنرمندان از معارف و اندیشه های اسلامی و تقویت مبانی نقد فرهنگ غرب
٥- تلاش در جهت سالم سازی فضای فرهنگی و هنری كشور و افشای جریانات منحرف و ناقض امنیت فكری و روانی جامعه
٦- حمایت از تداوم و عمق بخشیدن به آموزش های هنری برای اعتلای فكری و ذوقی هنرمندان
٧- تلاش برای تكریم و تجلیل از منزلت و تشخص هنرمندان مسلمان و متعهد از طریق حمایت های مادی و معنوی
٨- تحلیل و ارزیابی مستمر سیاست ها و برنامه های اجرایی دستگاههای فرهنگی ـ هنری و ارائه راهكارهای سازنده و عملی به مسئولان ارشد كشور با معیار قرار دادن اصول و سیاستهای فرهنگی نظام
٩- شناسایی و زمینه سازی برای كشف و رشد استعدادهای جوان
١٠- كمك به حل مشكلات هنرمندان و داوری جهت رفع اختلافات صنفی آنها
١١- همكاری، مشاركت و تولید آثار هنری از قبیل (سینمایی ـ تلویزیونی ـ نمایشی ـ تجسمی ـ موسیقی ـ ادبی ـ چاپ كتب و نشریات و …) از طریق مجموعه های تابعه هیات

ب ـ در ارتباط با فراسوی مرزها و هنرمندان جهان اسلام:

١- ایجاد الفت و همبستگی بیشتر بین هنرمندان ایرانی با جهان اسلام حول اصول و ارزشهای ناب اسلامی و قرآنی
٢- شناسایی و تبیین ظرفیت های هنری موجود برای رسیدن به راهكارهایی جهت تبادل تجارب و انجام فعالیتهای مشترك نظری و عملی بین ایران و جهان اسلام
٣- بررسی و افشای تهاجم فرهنگی استكبار و صهیونیسم جهانی علیه اسلام و مسلمانان جهان از طریق رسانه های هنری
٤- پایه گذاری برنامه اهدای «نشان عالی هنر اسلامی» برای آثار برتر هنری جهان اسلام از جانب جمهوری اسلامی ایران در تمامی شاخه های هنری