هیأت اسلامی هنرمندان

هیأت اسلامی هنرمندان در شب کارگردانان به افتخار جمال شورجه از این هنرمند انقلابی تقدیر کرد

هیأت اسلامی هنرمندان در شب کارگردانان سینمای ایران که به تقدیر از جمال شورجه کارگردان متعهد و انقلابی سینمای ایران اختصاص داشت با ارائه لوح تقدیری از وی تقدیر کرد.

آخرین جلسه شورای مرکزی هیأت اسلامی هنرمندان در سال ۹۳

شورای مرکزی جامعه اسلامی هنرمندان در آخرین نشست خود در سالجاری ضمن تحلیل آثار جشنواره فیلم فجر دوره سی و سوم، فیلم «محمد رسول الله(ص)» مجیدی را نیز مورد واکاوی و نقد و تحلیل قرار دادند.