هیأت اسلامی هنرمندان

آخرین جلسه شورای مرکزی هیأت اسلامی هنرمندان در سال ۹۳

شورای مرکزی جامعه اسلامی هنرمندان در آخرین نشست خود در سالجاری ضمن تحلیل آثار جشنواره فیلم فجر دوره سی و سوم، فیلم «محمد رسول الله(ص)» مجیدی را نیز مورد واکاوی و نقد و تحلیل قرار دادند.