برنامه‌ها

دکتر حسینی : حضور نمایندگانِ دلبسته به غرب در مجلس آینده، به بهبود وضعیت فعلی کشور کمکی نخواهد کرد

دکتر سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد در جمع شورای مرکزی هیأت اسلامی هنرمندان تأکید کرد: برخی نامزدها که در فهرست جریانات سیاسی قرار می گیرند به رغم تأیید از مراجع مربوطه همچنان از نظر فکری دل در گرو رضایت غربی ها و در رأس آنها استکبار جهانی و آمریکا دارند که بی شک حضور این افراد در مجلس دهم به بهبود وضعیت فعلی کشور کمکی نخواهد کرد.