رویداد انتخاب برترین‌های چهل سال سینما

جامعه اسلامی هنرمندان به مناسب چهلمین سالگرد فجر انقلاب اسلامی طی فرآیندی مشارکتی برترین آثار چهل سال سینمای جمهوری اسلامی ایران را انتخاب می کند.

در همین راستا به منظور اجرای این رویداد، در مرحله اول با جلب آراء و نظرات فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر و مجموعه های فرهنگی و هنری، فیلم های کاندیدا انتخاب شدند و اکنون در مرحله نهایی با فراخوان عمومی و بر اساس جمع آوری نظرات از بین کاندیداها، فیلم‌های نهایی انتخاب خواهد شد.

شاخصه های رویداد

آثار حاضر در رویداد انتخاب برترین های چهل سال سینما، بر اساس شاخصه های ذیل مورد ارزیابی نهایی قرار گرفته اند:

– فاقد سیاه نمایی، نیش و شیطنت

– دارای قصه و ساختار استاندارد سینمایی و هنری

– ماندگاری، جذاب و مخاطب پذیری

– حقیقت مداری، حق مداری و ظلم ستیزی

– ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و تحکیم خانواده

– ترویج فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس

– پرداختن به قهرمان تراز

– القای امید و اخلاق مداری

– بصیرت افزایی

– توجه به اقتدار نظام

– همسو با انقلاب و ارزش ها و مروج آن ها