لزوم تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و هنری نسبت به نیروهای اصیل انقلابی و ارزشی

در این جلسه ضمن بررسی و تحلیل دقیق وضعیت فرهنگی جاری کشور توسط اعضای حاضر در جلسه، لزوم حضور فعال تر هیات و طرح مطالبات جدی جریان فرهنگی و اصیل انقلاب از مسوولین با روشهای تمیز و خودجوش و همچنین مصمم و مستمر مورد بحث و مداقه قرار گرفت.

در این جلسه گزارشی از سوی جمال شورجه رئیس هیأت امنا هیأت اسلامی هنرمندان در زمینه سنگ اندازی های صورت گرفته از سوی برخی مدیران و مرتبطان سازمان صدا و سیما برای مانع تراشی در مسیر تولید سریال موسی ارایه شد و عنوان گردید بنا به فرمان آتش به اختیار در صورت تداوم روند فعلی بنا شده این سریال خارج از صدا و سیما تولید شود.

در ادامه گزارشی نیز در زمینه دروغ پردازی های صورت پذیرفته طی چهار سال گذشته نسبت به هیأت اسلامی هنرمندان و اعضای آن ارایه شد و عنوان گردید اکنون پس از چهار سال افترا بودن همه آن اتهامات اثبات گشته و این در حالی است که در همین مدت بنا به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و بدون توجه به سنگ اندازی های صورت گرفته فعالیتهای مجموعه تداوم داشته است.

بنابراین گزارش مقرر شد تا در صورت تداوم روند مدیریت موجود در عرصه فرهنگ و هنر کشور که منجر به ایجاد فضای یک سویه و فشار نامتوازن بر نیروهای متعهد و ارزشی در عرصه تولیدات سینمایی و تلویزیونی شده و حتی این رویه در برخی مجموعه های وامدار انقلاب نیز به خاطر حضور افرادی کم تجربه و بی اطلاع جاری گشته است؛ هیات اسلامی هنرمندان که در سالهای گذشته بنا به مصلحت با سکوت و اغماض با این رویه برخورد نموده، بنا به فرمان آتش به اختیار با تغییر رویکرد، عکس العمل جدی و عملی در این زمینه داشته باشد.

همچنین در این جلسه عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم و سازمان سینمایی آن مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بررسی رویه های غلطی که در زمان مدیر معزول سازمان سینمایی در عرصه سینمای کشور روی داد، ابراز امیدواری شد تا این موارد در زمان مدیریت جدید این سازمان و در دولت دوازدهم اصلاح گردد. از حاضران این جلسه می توان به جمال شورجه، جواد شمقدری، محسن علی اکبری، مهدی عظیمی، حسن علمیردانی، سید احمد میرعلایی، پرویز فارسیجانی، رضا برجی، حسین طلابیگی، مهدی فیوضی، علی غفاری، ابراهیم اصغری، روح اله برادری، رضا رسولی، مریم پوریامین، سیدسعید سیدزاده، سعیدالهی، علی درخشی، روح الله شمقدری، حبیب الله بهمنی، اکبرحر، محمد تقی فهیم، شاهد سلطانی آزاد، سید هادی منبتی، محسن محسنی نسب، عبداله عمیدی، حمید همتی، داود بیدل، مسعود اطیابی و جمع دیگری از اعضا اشاره نمود.