شکرانه هیأت اسلامی هنرمندان به پاس سلامتی رهبر معظم انقلاب

خدا را شاکریم که بر هنرمندان دوباره منت نهاد تا در فرصتی مغتنم به دیدار امام دلسوزشان شرف یاب شوند و دگربار از پرتو دلربای وجود رهبر عزیزمان، روح و قلب را جلا بخشند که به یقین عظمت روح و تسلط ایشان بر عرصه فرهنگ و هنر بر هیچ کس پوشیده نیست.

و هستند هنرمندان بسیاری که بی تاب دیدار مقتدای خویشند و این فرصت نصیبشان نگردیده است. هیأت اسلامی هنرمندان به نیابت از همه هنرمندان ولایت مدار و ارزشی، شکر فراوان بر درگاه خداوند منان از درخشش همچنانی خورشید انقلاب به جا آورده و استمرار ولایت و زعامت ایشان را بر امت اسلامی تا ظهور مهدی موعود (عج) آرزومند است.