درخواست عضویت

درخواست عضویت در جامعه اسلامی هنرمندان در گروه های ذیل امکان پذیر است:

هنرمندان حرفه ای: 

هر هنرمندی که دارای آثاری با شاخصه‌های حرفه‌ای در تخصص هنری خویش، با سابقه حداقل ۵ سال باشد.

هنرمندان:

هنرمندانی که دارای حداقل یک اثر هنری با شاخصه‌های حرفه‌ای بوده ولی سابقه فعالیت ایشان کمتر از ۵ سال است.

هنرجویان و باشگاه هواداران:

افرادی که در حال فراگیری آموزش های هنری هستند و یا علاقه‌مندان به فعالیت های هنری که تمایل با فراگیری آموزش‌های هنری دارند.

نحوه درخواست عضویت:

برای عضویت در جامعه اسلامی هنرمندان از طریق گزینه‌های ذیل اقدام نمایید.