درخواست عضویت

درخواست عضویت در جامعه اسلامی هنرمندان در گروه های ذیل امکان پذیر است:

هنرمندان پیشکسوت: 

هنرمندانی که دارای آثار هنری حرفه‌ای بوده و سابقه فعالیت ایشان بیش از ۱۵ سال است.

هنرمندان:

هنرمندانی که دارای آثار هنری بوده و سابقه فعالیت ایشان کمتر از ۱۵ سال است.

هنرجویان و باشگاه هواداران:

افرادی که در حال فراگیری آموزش های هنری هستند و یا به فعالیت های هنری علاقه دارند.