جمع آوری نظرات هنرمندان آغاز شد

همچون سال‌های گذشته هیأت اسلامی هنرمندان در نظر دارد با معرفی آثار ارزشمند سینمایی تولید شده در سال ۱۳۹۰ از دست‌اندرکاران تولید این آثار قدردانی به عمل آورد.

در همین راستا جمع‌آوری نظرات هنرمندان و فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر از طریق پایگاه اینترنتی هیأت اسلامی به آدرس honarmand.org تا پایان فروردین ماه صورت می‌پذیرد.

پس از جمع‌آوری نظرات و بررسی آن و انتخاب آثار برتر سینمایی، در مراسمی که با عنوان تقدیر از برگزیدگان سینمای ۹۰ در اواخر اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد، ضمن معرفی آثار برگزیده از آنان تقدیر به عمل خواهد آمد. شایان ذکر است کلیه مشتاقان عرصه فرهنگ و هنر نیز می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی هیأت اسلامی هنرمندان نظرت خود را در زمینه تولیدات سینمایی سال ۹۰ ارائه نمایند.