بیانیه هیات اسلامی هنرمندان در محکومیت کشتار مسلمانان میانماری

این حقوق بشر اینهاست، حقوق بشر منقطع از اخلاق،منقطع ازمعنویت،منقطع از خدا…

“رهبر معظم انقلاب اسلامی”

سالهاست مسلمانان روهینگیائی میانمار در سختترین شرایط ممکن و زیر شدیدترین ظلم صبح را شب می کنند.

اما اینبار انتشار اخبار تکان دهنده و تصاویر دلخراش پخش شده از کشتار و به آتش کشیده شدن پیر، جوان و کودک پیامی دهشتناک از فاجعه انسانی توسط رهبران بودائی و ارتش میانماری دارد.

از همه اسفناکتر، سکوت دولتهای مدعی مدافع حقوق بشر در برابر این جنایات قرن است و جانا که این سکوت پرمعنی سقوط ماهیت انسانی بشر در قرن حاضر را نمایان می کند. ما هنرمندان ایران اسلامی ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک دولت میانمار و سکوت مدعیان به اصطلاح طرفدار حقوق بشر، و ضمن انتظار واکنش موثرتر از دولت جمهوری اسلامی ایران، از عموم هنرمندان بخصوص سینماگران دعوت می کنیم که از توجه و اعتراض خود به این حوادث دردناک کشتار مسلمانان مظلوم میانماری و توجه به جایگاه هنر ارزشی در بازتاب این حقایق تلخ جامعه بشری دریغ ننمایند.