برگزیده ای از پیام حضرت امام خمینی (ره)

بسم الله الرحمن الرحیم

خون پاك صدها هنرمند فرزانه در جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت، سرمایه زوال ناپذیر آنگونه هنری است كه باید به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی، همیشه مشام جان زیباپسند طالبان جمال حق را معطر كند.
تنها هنری مورد قبول قرآن است كه صیقل دهنده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله وسلم، اسلام ائمه علیه السلام، اسلام فقراء دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگان تاریخِ تلخ و شرم آور محرومیتها باشد.
هنری زیبا و پاك است كه كوبنده سرمایه داری مدرن و كمونیسم خون آشام و نابود كننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد و در یك كلمه اسلام آمریكایی باشد.
هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط كور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است.
هنر در عرفان اسلامی ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسیم تلخ كامی گرسنگان مغضوب قدرت و پول است.
هنر در جایگاه واقعی خود تصویر زالو صفتانی است كه از مكیدن خون فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا لذت می برند.
تنها به هنری باید پرداخت كه راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب و در رأس آنان آمریكا و شوروی را بیاموزد. هنرمندان ما تنها زمانی می توانند بی دغدغه كوله بار مسئولیت و امانت شان را زمین بگذارند كه مطمئن باشند مردمشان بدون اتكاء به غیر، تنها و تنها در چارچوب مكتبشان به حیات جاویدان رسیده اند. و هنرمندان ما در جبهه های دفاع مقدسمان اینگونه بودند تا به ملأ شتافتند و برای خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگیدند و در دل پیروزی اسلام عزیز تمام مدعیان هنر بی درد را رسوا نمودند. خدایشان در جوار رحمت خویش محشورشان گرداند.
روح ا… الموسوی الخمینی
٣٠/٦/١٣٦٧