آیینه هنر، شماره ۷

«جای خالی عزت و اقتدار» تیتر اول شماره ۷ نشریه آیینه هنر شد و در عناوین این نشریه آمده است:

– آسیب شناسی فیلم های تاریخی- مذهبی

– استراتژی فرهنگی نظام (۲)

– حدیث پروانه و شمع قانون

– سیما و سینمای قرآنی

– کلام ماندگار، تصویر پایدار

– آب کم جو، تشنگی آور به دست

– سر ارادت ما و آستان حضرت دوست – …