آیینه هنر، شماره ۶

آیینه ی هنر، نشریه‌ی داخلی هیات اسلامی هنرمندان است که در شماره ۶ آن می خوانیم:

– استراتژی فرهنگی نظام

– عیار این طلا چقدر است؟

– یک چهره پر حادثه

– زیتون شکسته

– نعل وارونه

– حاجت روا شدیم !

– چنین ادغامی را باور کنیم؟

–  به بهانه دومین سالگرد دیدار – …