آیینه هنر، شماره ۲

«سناریوی برادر کشی» تیتر درشت در آیینه هنر شماره ۲ ، نشریه داخلی هیأت اسلامی هنرمندان شد و در ادامه این نشریه نیز آمده است:

۱- بدهکاران را چه شد؟!

۲- استحاله به روش بی بی سی

۳- تخریب آثار انقلاب از دانشگاه آغاز شد

۴- بیخود نیست چیزی به نام سینما نداریم

۵- تغییراتی که بر بال سیمرغ چنگ انداخت

۶- رمزگشایی روی امواج ماهواره

۷- تحلیلی بر فیلم سینمایی سنگ قبر  …