آیینه هنر، شماره ۱۸

هیأت اسلامی هنرمندان در نشریه شماره ۱۸ خود نگاهی به جشنواره های هنری پرداخته است.

همچنین در این نشریه می خوانیم:

–  سیمرغ های معناگرا !

– تحکیم بنیان ها

– تئاتر برای همه ، همه برای تئاتر

– مؤلفه های تصویری فرهنگ شیعه

–  نگاهی به بیستمین جشنواره موسیقی فجر

– انیمیشن را رها کرده اند …

– گفتگو با «وحید چاووش» مستند ساز

– یک تجربه با هیام

– هدیه الهی و …