آیینه هنر، شماره ۱۶

نشریه ۱۶ هیأت اسلامی هنرمندان با عنوان « سیمای مسلمانان در آثار هنری غرب» منتشر شد.

در این نشریه که با سخن امام خمینی (ره) در ارتباط با فرهنگ اصیل اسلامی است پرداخته است: «هنر در جایگاه واقعی خود تصویر زالو صفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا لذت می برند.»

در ادامه نشریه نیز می خوانیم:

–  اسلام و مسلمین از دریچه نگاه رسانه های غربی

– پشت پرده سینمای غرب

– مسلمانان اروپا در محاصره فشارهای روانی

–  قواعد شش گانه سینمای هالیوود

– تأثیرات روانی- اجتماعی تحریف سیمای مسلمانان

– هنر ایرانی هیچ وقت مغلوب نمی شود

–  همیشه دیر می رسیم!

– تصویر سیمای مسلمانان در سینمای امروز بریتانیا

– کو آن جرأت و جسارت مستندسازان!؟  و …