آیینه هنر، شماره ۱۵

در شماره ۱۵ نشریه داخلی هیأت اسلامی هنرمندان می خوانیم:

– هنر در سایه دولت اصلاحات

– استحاله هنر و هنر استحاله

– کامیابی ها و ناکامی ها

– مسئولان فرهنگی ما همه رفوزه اند!

– آسیب شناسی هنر سینما در …

– تئاتر برای مدیران نظام مهم نیست!

– ارزیابی ک سوال رندانه

– سالهای دور از رونق

–  دو پرنده بهشتی

– نسل جدید سینمای دفاع مقدس

– هنجارهای حاکم بر رسانه های تحت کنترل اصلاح طلبان و …