آیینه هنر، شماره ۱۳

« گنج پنهان » عنوان درشت شماره ۱۳ نشریه داخلی هیأت اسلامی هنرمندان شد.

در روی جلد این نشریه به یکی از سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری اشاره شده است: « این جنگ، یک گنج پنهان است؛ آیا توانسته ایم این گنج را استخراج کنیم یا نه؟ این هنر ماست که آن را استخراج کنیم»

عناوین دیگر این نشریه عبارتند از :

– خاکستر زیر آتش!

– اجتهاد؛ پیش نیاز سینمای دینی

– جنبه های فرا ملی هنر مقاومت

– تئاتر دفاع مقدس، مهجور در رسانه ملی

– سینمای دفاع مقدس، بازمانده از جشنواره های جهانی!

– نقاط عطف در نقاشی انقلاب

نگاهی به فیلم «هیام» – …