آیینه هنر، شماره ۱۲

هیأت اسلامی هنرمندان شماره ۱۲ نشریه آیینه هنر را به چاپ رسانید و « کلید طلایی !؟» تیتر اول این نشریه است.

در ادامه این نشریه، عناوین مهم به قرار زیر است:

– بازیابی قدرت فرهنگ

– فرهنگ جاهلیت با چاشنی تقدس!

– سیاست زدگی، آفت مدیریت فرهنگی

– زن و شراب!؟

– تجدید انقلاب فرهنگی

– جذام گناه …