آیینه هنر، شماره ١٩

آیینه ی هنر، نشریه‌ی داخلی هیات اسلامی هنرمندان  است که پس از یک وقفه‌ی تقریبا دوساله، بار دیگر منتشر شد. این نشریه که «ریل‌گذارری تازه، ضرورت امروز سینما و هنر ایران» را به عنوان تیتر خود انتخاب کرده است مقالاتی از سید علیرضا سجادپور، سعید رجبی فروتن، منوچهر اکبرلو و گفتارهایی از دکتر مهدی کلهر و دکتر حسن عباسی را دربردارد. همچنینن گفت‌وگو با جواد شمقدری، مشاور رییس جمهور در امور هنری از جمله مطالب مهم این نشریه است.